ROBOTSKA REŠENJA

RoSI – Robotski inserter gumica

Image

Robotski system za ubacivanje zatvorenih gumica i ubacivanje čvrstih pinova u konektore na brz i automatski način.
2 različita radna područija, svaki sa 2 nosača konektora i do 3 snabdevača gumica, osigurava visoku fleksibilnost i neprekidnu proizvodnju.
Nove konfiguracije se mogu napraviti lokalno, bez dobavljača.
Vizuelni sistem za detekciju položaja konektora, kompenzira bilo koju varijaciju položaja i izvršava konačnu vizuelnu kontrolu, identifikujući koji konektor ima greške.
Prosečni ciklus insertovanja od 0.5 sec. po pinu. (globalno prosečno vreme ciklusa od 1 sec. po gumici, uključijući podešavanje i vizuelni pregled).
Izbor reference se obavlja lokalno, korišćenjem barkod čitača ili daljinskim putem preko KSK servera.
Spreman za Industriju 4.0: mrežna povezanost, automatski izveštaj o greškama, daljinsko podešavanje i daljinska analiza proizvodnih podataka i statistike (kontrolna tabla).

RPM Vision +
Robotska mašina za probijanje sa Vizuelnom inspekcijom

Image

RPM Vision + je robotski sistem dizajniran za brzo i automatsko uklanjanje plastičnih pinova iz konektora (sistem za probijanje).
Koristi vizuelni sistem za pregled i validaciju krajnjih rezultata procesa probijanja.
Obezbeđuje visok kvalitet i precizne rezultate sa pravilnim rezom i neoštećenim konektorima. jer ima namenske alate za svaki konektor.
Omogućava obradu različitih konektora, u istoj operaciji.
Nakon što je zadatak za pronijanje odabran pomoću barkod čitača ili mrežne datoteke (KSK server), operater stavlja konektore u odabrana podnožja. Mašina će izabrati neophodan alat i ugao i započeti proces probijanja.
Na kraju procesa, vizuelni sistem će proveriti svaki od konektora kako bi se osiguralo da je proces probijanja tačan i da pravilnim rezom, identifikujući OK i NOK delove.
U kombinaciji sa ovom fleksibilnošću, ona takođe ima visoku produktivnost, sa prosečnim ciklusom od 0.7 sekundi po pinu.

RPM – Robotska mašina za probijanje

Image

Robotska mašina za probijanje je robotski sistem dizajniran za brzo i automatsko probijanje plastičnih pinova u konektoru (sistem za probijanje)
Obezbeđuje visok kvalitet i precizne rezultate sa slobodnim rezom i neoštećenim konektorima.
Poseduje namenske alate za svaki izgled konektora, ali operater samo treba da postavi konektor na izabranu poziciju, pošto je program probijanja izabran pomoću barkod čitača ili mrežne datoteke (KSK server) i automatski sistem za zamenu alata bira potreban alat.
Omogućava obradu različitih konektora.
U kombinaciji sa ovom fleksibilnošću, ona takođe ima visoku produktivnost, sa prosečnim ciklusom od 0.7 sekundi po pinu.

© 2018 ELCAB solutions, Sva prava zadržana.