CFM4103/4203

Specifikacije

Napajanje

100 – 240 VAC (50 - 60 Hz)

Komunikacije

1 Ethernet RJ45; 1 USB 2.0 (mogućnost produženja)

Ulazi za senzore

1 ili 2

Digitalni ulazi

2 po kanalu

Digitalni izlazi

4 po kanalu

Displlej

Osvetljeni LCD ekran, tastatura, ForceView™ za Windows

Dimenzije

114 mm x 190 mm x 65 mm
4,5 inch x 7,5 inch x 2,56 inch

Opis

 • Efikasna, dokazana detekcija defekta krimpovanja
 • Jak i pouzdan uređaj za detekciju defekta krimpovanja žice i obezbeđivanje 100 % sledljivosti.
 • Podržava maksimum do 2 kanala!

Dokazana analiza krimpovanja žice

 • Sistem snima grafik (krivu) vremenske zavisnosti sile krimpovanja (potpis sile krimpovanja) i pomoću OES-ovog patentiranog CDA algoritma upoređuje ga sa referentnim ili „naučenim“ grafikom (potpisom).
 • Analiza se vrši po metodi u 3 zone, što obezbeđuje nepogrešivo odvajanje ciklusa sa normalnim grafikom (potpisom) od ciklusa sa abnormalnim grafikom (potpisom), koji se inače odnose na neispravne krimpove.

Interfejs prilagođen operateru

 • Osvetljeni LCD ekran za vizuelnu indikaciju neuspešnog krimpovanja
 • Opšteprepoznatljive ikone i rad sa jednim klikom olakšavaju dobijanje rezultata koji su vam potrebni

100 % sledljivost

 • ForceView softver za Windows operativni sistem čuva sve podatke o proizvodnji, koje mogu da se reprodukuju ili eksportuju
 • Podaci o procesu krimpovanja mogu biti poslati kroz mrežu

Brzo podešavanje

 • Interfejs sa menijima i sa tastaturom čini podešavanje jednostavno i brzo
 • Na ekranu ForceView-a za Windows, grafici u boji se trenutno iscrtavaju, prikazujući rezultate za bilo koji parametar, a u odnosu na zadate gornje i donje granice tolerancije.
 • Automatska optimizacija tolerancije

Direktno upravljanje mašinom

 • Povezuje se sa upravljačkom jedinicom prese u cilju zaustavljanja procesa kada grafik (potpis) krimpovanja izađe van granica tolerancije
 • Povezivanje sa opremom za odsecanje loših krimpova.

Jednostavna instalacija

 • Sa univerzalnim, fleksibilnim nosačem monitor se može brzo montirati na najpogodniju lokaciju
 • Sadrži sve potrebne senzore, kablove, konektore i uputstva

Jednostavno povezivanje

 • Povezvanje sa vašom internom mrežom putem mrežnog konektora (ethernet)

Ostale specifikacije

Analiza

Ulazni signal u odnosu na vreme

Analogni ulazi

AC/DC upregnuti

Ulaz senzora

Invertujući/neinvertujući (softverski odabir)

Pojačanje napona (korak pojačanja)

x 0,5; x 1,0; x 2,0; x 2,5; x 4,0; x 5,0; x 8,0; x 16,0

Radna temperatura

0 °C do 50 °C (32 °F do 120 °F)

Širokopojasni eketrični šum

20 µV rms

Montaža

Univerzalni držač za montažu

Električni konektori I/O

M12, 4/5-pina, muški/ženski

© 2018 ELCAB solutions, Sva prava zadržana.