PRILAGOĐENA REŠENJA ZAHVALJUJUĆI MODULARNOM POVEZIVANJU

Metzner E‑Mobiliti razvija prilagođene mašine za obradu visokonaponskih kablova za svaki zahtev kupca. Platforme se razlikuju po stepenu automatizacije i kadrovskim zahtevima. Zajednička karakteristika svake platforme je njen modularni dizajn, koji omogućava fleksibilno i skalabilno proširenje proizvodnje u bilo kom trenutku. Fleksibilno i modularno u ovom slučaju znači: naši procesni alati se mogu konvertovati sa jedne platforme na drugu u kratkom vremenu ili se takođe mogu menjati u okviru iste platforme za proizvodnju drugih kablova ili kontaktnih sistema.

© 2018 ELCAB solutions, Sva prava zadržana.