MOBILNI NAMOTAVAČ KABLOVA 800

Image

Nakon podizanja praznog namotaja kabla sa poda, kraj kabla se vodi kroz jedinicu za merenje i polaganje sa sistema nosača za namotaje ili postolja za namotaje. Operater pričvršćuje kabl na kotur, unosi ciljnu dužinu na ekran osetljiv na dodir i započinje proces namotavanja. Tokom procesa namotavanja, brzina se može izabrati promenljivo. Nešto pre dostizanja ciljne dužine, uređaj koči i zaustavlja se. Sigurnosna vrata se otvaraju, kabl se preseče na oznaci i bubanj (ili prsten kabla) se vraća na pod i izvlači iz jedinice pritiskom na dugme.

Brošura

© 2018 ELCAB solutions, Sva prava zadržana.