SISTEM REGALA LA03/1 AND LA03/2

Image

Za obradu kablova

Stalak za kolut sa pokretnom (motorizovanom) platformom / jednostrano ili dvostrano. Stalak za namotaje Sistem RAMA LA03/1 može da primi do 300 namotaja kablova. Dvostrani sistem RAMA LA03/2 ima kapacitet za do 600 namotaja kablova. Maksimalna težina kotura je 800 kg, sa specijalnom opremom do 1200 kg. Maksimalni prečnik kotura je 1250 mm. Veličina platforme je specifična za kupca.

Karakteristike

  • POKRETNA PROIZVODNA LINIJA
    Linija za obradu kablova instalirana na platformi, npr. sa mašinom za sečenje i balnkiranje Speedi 40, namotavačem kablova KRI 850 C i pneumatskim sistem rezervoarom
  • OPCIONO
    Poluautomatsko ili potpuno automatsko pomeranje platforme prema pojedinačnim koturima kablova; npr. izbor preko terminala mašine za sečenje Speedi 40

Brošura

© 2018 ELCAB solutions, Sva prava zadržana.