MONITORING OBRADE ŽICE I OBEZBEĐIVANJE KVALITETA

Analiza

Analiza

Komplet alata za analizu presa

Validirajte vaše prese.
Kalibrišite CFM

Monitoring

Monitoring

Detekcija defekta krimpa

Dokazano, analiza krimpa žice i sledljivost.

Inspekcija

Inspekcija

Stripovanje žice/postavljanje gumice

Automatski, bez kontakata, inspekcija tokom prcesa

Osetljivost

Osetljivost

Praćenje procesnih grafikona

Sila, naprezanje, ugradni senzori.

Kontrola

Kontrola

Upravljanje kvalitetom proizvodnje

Kontrolišite vaš proizvodni proces – od početka do kraja

Eliminacija

Eliminacija

Otklonite neispravne delove

Automatizovani sistem za odsecanje loših krimpova, kao deo procesa

© 2018 ELCAB solutions, Sva prava zadržana.