PBT™ SENZORI

Specifikacije

Opseg osetljivosti

22 do 220 mV/N

Merni opseg (kompersija)

22,6 do 226,8 N

Apsolutna maksimalna sila

453,6 N

Frekventni opseg

10 KHz

Nelinearnost

≤ 1 % FS

Temperaturni opseg (radni)

-10 do +60 °C

Napon pobude

20 do 30 VDC

Konstantna struja pobude

2 do 20 mA

Izlazni prednapon

4 do 8 VDC

Materijal kućišta

4140 alatni čelik

Električni konektor

SMB koaksijalni džek

Veličina

Po specifikaciji mašine

Težina

Po specifikaciji mašine

Senzori

 • Visokoosetljivi senzori koji odgovaraju i najizazovnijim aplikacijama za monitoring sile krimpovanja
 • Višenamenski senzor sa visokim performansama, razvijen specijalno za monitoring sile krimpovanja. Idealan je za male uređaje za proveru i/ili podešavanja u sistemima koji rade sa malim silama
 • Pruža visokorezolucijsku krivu (potpis) krimpovanja, čime se savršeno detektuju defekti
 • Osetljiviji od kvarcnih i piezoelektričnih senzora

Pravi „Plug and Play“

 • PBT senzor je potpuna zamena postojećeg Ram adaptera
 • Dokazano je da je stabilan i pouzdan u izazovnim proizvodnim okruženjima
 • Prevazilazi visoki nivo očekivanih performansi za monitoring sile krimpovanja

Zamena Ram adaptera

 • Jednostavno zamenite postojeći Ram adapter ili (T-dršku) sa identično oblikovanim PBT senzorom sile
 • PBT senzor sile detektuje dinamičku kompresiju koja se vrši preko područja Ram adaptera, iznad alata aplikatora, tokom procesa krimpovanja terminala

Nema više efekta šantovanja

 • Prevazilazi ograničenja konvencionalnih senzora uključujući rizik od graničnih opterećenja, preopterećenja i šantovanja.
 • Šantovanje nastaje kada vektor sile premošćuje senzor ili ne upada normalno na njega
 • Šantovanje negativno utiče na efikasnost monitoringa sile krimpovanja i to je rizik kada se koriste mehanički ugrađeni senzori

Razvijen i patentiran od strane OES

 • Tehnologija PBT senzora je razvijena od strane OES-a specijalno da bi se zadovoljile potrebe industrije krimpovanja žice
 • PBT senzori sile funkcionišu isključivo sa ForceWorx i ForceView linijom za monitoring sile krimpovanja

PBT obično uključuje:

 • PBT senzor sile
 • Kablovi za povezivanje
© 2018 ELCAB solutions, Sva prava zadržana.